Cena služeb

Ceny právní pomoci jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu klientem požadované pomoci.
 

Odměna může být účtována dle tarifů uvedených ve výše uvedené vyhlášce či smluvně, a to:

- za hodinu právní služby

- za úkon právní služby

- paušální částkou 

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb.

V jednotlivých případech není vyloučeno sjednání odměny podle výsledku věci, pro takový postup musí být na straně klienta vážné majetkové nebo sociální důvody.

Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby neváhejte nás  kontaktovat nás pro konkrétní řešení, vždy je možné nalést nějaké řešení, které bude vyhovovat.