Poskytované právní služby

Občanské právo:        sepisování návrhů, smluv a žalob
                                zastoupení před soudy
                                právo nemovitostí (převody, zápisy do katastru)
                                advokátní úschovy
                                vymáhání pohledávek

                                korporátní právo (zakládání, změny, likvidace, zápisy do veřejných rejstříků)

                                živnostenské právo


Rodinné právo:          sepisování smluv o vypořádání majetku, 
                                sepisování návrhů ve věcech rozvodu, péče o děti a výživné
                                zastoupení před soudy


Insolvenční právo:     podávání přihlášek věřitelů
                                zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
                                podávání návrhů na insolvenci, zastupování navrhovatelů

                                oddlužení                                        


Pracovní právo:        vypracování pracovních smluv a dohod
                               ukončování pracovních poměrů (výpovědi a dohody)
                               řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

                               služební poměr příslušníků ozbrojených sborů


Trestní právo:           obhajoba obviněných před policií a soudy
                               řešení přestupků
                               zastupování poškozených

                               výkon trestních věcí ex offo

 

Problematika GDPR:  porovádění kompletních analýz  v rámci  ochrany osobních údajů, příprava a vypracování povinné dokumentace                                     GDPR, konzultace


 

Dále se specializujeme na oblast celního práva a přepravního práva v mezinárodní kamionové přepravě.


 

Ověřování podpisů, advokátní úschovy


 

 

Schopnosti a zkušenosti nám umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech výše uvedených oblastech práva, se zaměřením na právní oblasti důležité jak pro fyzické osoby tak pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí právních služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva.