O nás


 

Poskytování právních služeb je zajištěno jednak mou osobní účastí či přímým dohledem na všech řešených věcech. 

Kancelář  spolupracuje při poskytování právních služeb i s jinými kolegy - advokáty, a to zejména Mgr. Arnoštem Špačkem, advokátem se sídlem v Děčíně.

Pro zajištění výkonu  nároků klientů spolupracuji se soudními exekutory Mgr.Pavlem Enderem - Exekutorský úřad Ostrava a Mgr.Dušanem Šnaiderem - Exekutorský úřad Praha - západ.

Důležitá je i spolupráce se společností KERR CZ spol. s r.o., která zajištuje dle požadavku klientů prověřování dobytnosti pohledávek (včetně případného odkupu) a majetkových poměrů  třetích osob či provádění detektivních činností.

Jsme schopni velmi rychle reagovat na požadavky klienta. Považujeme za svou povinnost podílet se i na životě společnosti a stavovské obce, přispívat k dodržování lidských práv a obhajobě konceptu právního státu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.