Některé důležité odkazy na webové stránky:

www.cak.cz/      Česká advokátní komora

portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx    Oficiální server českého soudnictví

nahlizenidokn.cuzk.cz/  nahlížení do Katastru nemovitostí