GDPR

15.01.2018 08:34

CO VLASTNĚ JE GDPR ?

Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Účinnost toto nařízení nabyde  dne 25. 5. 2018. Od tohoto data  bude GDPR přímo závazné, a to ve všech zemích EU. Obsah GDPR tedy nebude přejat v žádném českém právním předpisu, ale bude se na české podnikatele i další osoby vztahovat bez dalšího. Platí, že povinnost ochrany osobních údajů se nevztahuje jen na podnikatele, ale na všechny správce osobních údajů.

V RÁMCI IMPLEMENTACE GDPR NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

 

  1. Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů  na základě smlouvy o poskytování služeb dle nařízení GDPR. 
  2. Zpracování vstupní analýzy tj. GDPR auditu s analýzou stavu. 
  3. Poradenství při tvorbě procesů v souladu s normou GDPR
  4. Zpracování dokumentace a vnitřních směrnic k GDPR (vnitřní směrnice pro nakládání s osobními údaji apod.)
  5. Školení GDPR pro pracovníky a managment 
  6. Vytvoření metodiky pro nakládání s osobními údaji a řešení krizových situací, hlášení bezpečnostních incidentů
  7. Odborné konzultace v oblasti práva tj. ochrany osobních údajů

 

 

V případě Vašeho zájmu se nám neváhejte ozvat !

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

é konzultace v oblasti práva tj. ochrany osobních údajů

a Rady EU 2016/679 o ochrně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation - GDPR) ze dne 27. dubna 2016 je celoevropsky závazná právní regulace, jejímž aplikováním dojde k významnému zvýšení ochrany osobních údajů fyzických osob, občanů EU. V České republice nahradí zastaralý, avšak dosud platný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Nařízení GDPR vstupuje v platnost dne 25. května 2018 v celé EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation - GDPR) ze dne 27. dubna 2016 je celoevropsky závazná právní regulace, jejímž aplikováním dojde k významnému zvýšení ochrany osobních údajů fyzických osob, občanů EU. V České republice nahradí zastaralý, avšak dosud platný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Nařízení GDPR vstupuje v platnost dne 25. května 2018 v celé EU.

 

—————

Zpět