Provedeme vás revolucí v právu

18.01.2014 17:26

Jak jistě víte došlo s účinností od 1.1.2014 k zásadím změnám v českém  právu, a to zejména nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ), kterým krom zásadních změn v rámci tohoto odvětví práva zrušil či sjednotil i další oblasti, zejména zrušením  obchodního zákoníku, zákona o rodině a dále zrušením celkem dalších cca 230 zákonů a podzákonných právních předpsů. Uvedená změna je opravdu revoluční a vyžaduje dokonalé seznámení s novou právní úpravou včetně prováděcích právních předpisů. Bohužel nová úprava neznamená, že budou veškeré právní vztahy ovládány novou právní úpravou, ale u některých právních vztahů vzniklých za účinnosti původního občanského zákoníku budou tyto řešeny ještě podle původní právní úpravy.

V souvislosti s touto právní revolucí vznikne řada problémů a nejasností s aplikací a výkladem nových právních norem, a to zejména i s ohledm na rozhodovací praxi soudů, kdy přestane platit řada judikátů vztahujících se na již soudem rozhodované právní věci. Nebude již dále bez dalšího možné pro neprávníky užívat řadu zavedených vzorů, které jsou publikovány bez záruky na různých internetových stránkách.

V rámci naší kanceláře jsme se  na tuto změnu připravovali (a i nadále připravujeme), a to ať už účastí na školeních pořádaných Českou advokátní komorou či jiných podobných vzdělávacích akcích, tak i samostudiem, kdy došlo v rámci kanceláře k nákupu nové dostupné odborné literatury či elektronických systémů. Uvedenou problematiku také konzultujeme se spolupracujícími advokáty.

Neváhejte  tedy obrátit se na nás, rádi Vám poradíme, posoudíme  a upravíme stávající zejména smluvní dokumenty, zakladatelské listiny aj.

—————

Zpět